Homepage

Windmolens niet naar Greffelkamp

 

DIDAM - Montferland wil de windmolens die het wil gaan bouwen concentreren in het gebied bij Azewijn en Netterden. Daarmee lijkt de locatie Greffelkamp bij Loil niet langer in beeld. Lees hier verder...

Windmolens wel naar Angerlo-Loil...

DIDAM - In 2018 heeft de Raad van State goedkeuring geven aan de bouw van 4 windmolens.

 'Provincie kon niet anders'

Eerder liet gedeputeerde Jan Jacob van Dijk al weten dat hij niet gelukkig is met de komst van de windmolens op deze plek. Hij zei echter niet anders te kunnen dan een vergunning te verlenen.

Eind 2020 worden de eerste contouren van de windmolens met een tophoogte van 175 meter zichtbaar. Lees hier verder...

900 ton beton, 300 ton staal - CO2 is al voldoende uitgestoten - Ganzepoelweg Angerlo

Grote winsten ten koste van omwonenden windparken


April 2019, VPRO - Argos

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van vijftien jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro. Lees of luister hier verder.

 

Luister vooral even naar de 'Rijkscoördinatieregeling' op minuut 17 van de geluidsbijdrage. Burgers hebben in ons land niets meer te zeggen als het over windparken gaat.

Didam en Loil verzet zich tegen komst windmolens

DIDAM – Inwoners van Didam en Loil zijn een burgerinitiatief gestart tegen de mogelijke komst van windmolens in de Didamse buurtschap. Zij moesten onlangs via de krant vernemen dat hun woonomgeving, net als Azewijn, wordt gezien als één van de meest geschikte locaties voor windmolens in de gemeente Montferland.

Niet alleen door de gemeente zelf, maar ook door de inwoners van andere kernen in Montferland. Zowel Greffelkamp als Azewijn is door de gemeente Montferland aangemerkt als belangrijk zoekgebied voor de bouw van windmolens, waarvan er in totaal vijftien moeten komen om in 2030 aan de eigen energiedoelstellingen te voldoen. Lees hier verder.

Ieder woonhuis binnen de cirkels krijgt te maken met overlast van de windmolens

Laat ons door het sturen van je e-mailadres weten of je net als wij tegen de plaatsing bent van windmolens op de aangewezen locatie in Didam-Loil. We gebruiken je e-mail gegevens verder niet. Als je via de button daaronder inschrijft op onze nieuwsbrief houden we je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Deel je onze standpunten?

Hier lees je onze standpunten. Steun ons met jouw steun en teken de petitie!

De provincie: langs snelwegen en de Betuweroute

Provinciale Staten willen dat er nu echt meer vaart gemaakt wordt, Stan Hellegers wil grote parken, in verschillende gemeenten tegelijk. Dat zou niet alleen langs de A15 moeten, maar ook langs andere snelwegen in Gelderland, zoals de A1, A2, A18, A28 en A50. De provincie moet daarover met de gemeenten langs die wegen in gesprek. De Betuweroute zou ook omzoomd kunnen worden met windturbines. Lees hier verder.

Geen gezicht: weilanden vol met windmolens

De overgang naar schone energie dreigt het Nederlandse landschap nog verder te verrommelen. Rijksadviseur Berno Strootman maakt zich zorgen. ,,We staan aan de vooravond van een grondige verschuiving.'' Lees hier verder.

Burgerinitiatief: plaatsing van de windmolens heeft negatieve gevolgen voor de karakteristieke kernkwaliteiten van het mooie landschap van de Greffelkamp. Rust en ruimte behoort dan tot het verleden door de plaatsing van de 200 meter hoge windmolens. En dat is iets wat we niet willen. Plaatsing langs snelwegen heeft net als de provincie aangeeft ook onze sterke voorkeur.

De windmolens zijn hoger dan het hoogste gebouw van ons land

Wordt er goed geluisterd naar omwonenden van windmolens?

Nee, en dat is zonde

Trouw, november 2018
Zet bewoners die ageren tegen windmolens of gasloze huizen niet weg als ‘anti-klimaat’, waarschuwt onderzoeker Sanne Akerboom. Het is logisch dat mensen eerst schrikken en steigeren. ‘Als de duurzame voorhoede dat niet inziet, haakt de rest af. 'Hier is' ie dan”, zegt Sanne Akerboom (30). 

Met dit kloeke proefschrift promoveerde de jurist en politicoloog, na vijf jaar onderzoek, op het onderwerp windmolens in Nederland. Zij keek nu eens niet naar wat turbines bijdragen aan de duurzame energiedoelen en ze richtte zich niet op de techniek, maar op de menselijke kant. Haar belangrijkste vraag: “Werd er goed naar omwonenden geluisterd bij het besluit om windmolens te bouwen?” Haar onderzoek mag dan vele pagina’s beslaan, het antwoord vat Akerboom simpel samen. “Nee.” Lees hier verder.

Dat we niet de enige tegenstanders van plaatsing van windmolens zijn zie je op de kaart hieronder. Klik op de kaart voor meer informatie.

 

Geluidshinder

Denemarken loopt voorop met nieuwe wetgeving voor laagfrequent geluid

Wij willen samen met de overheid het gesprek aangaan omdat wij niet willen dat er in ons buitengebied windmolens worden geplaatst, het plan is windmolens met een tiphoogte van 200 meter te plaatsen. Wij willen dat de politiek beseft dat windturbines een bron van geluidsoverlast zijn, niet alleen overdag, maar met name ook 's avonds en 's nachts wegens laagfrequent geluid dat mensen uit de slaap houdt. Dit is een verschijnsel dat bouwers van windturbines ontkennen, maar dat inmiddels is vastgesteld door wetenschappers en gestaafd met objectieve metingen. Uitgebreide studies in Denemarken - en ook in ons land - vind je hier. Al in 2012 is er een wetswijziging in Denemarken doorgevoerd voor nieuwe normen van laagfrequent geluid veroorzaakt door windmolens.

In de video hieronder hoor je het geluid dat een 200 meter hoge windmolen maakt.

Het geluid van een 200 meter hoge windmolen

Duur: 6 seconden

Knipperende rode lampen

RVO, Rijksdienst voor ondernemend Nederland.
Uit oogpunt van vliegveiligheid moeten windturbines of -parken worden voorzien van 'obstakelverlichting'. Op basis van internationale ICAO-richtlijnen bepaalt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) welke verlichting een windpark moet voeren. Momenteel moeten in principe alle windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter worden voorzien van obstakelverlichting. Hinder van obstakelverlichting bij omwonenden is een belangrijke bron van maatschappelijke weerstand tegen windparken. Lees hier verder.

Wat is de norm


Veel burgers zijn net als wij niet tegen alternatieve vormen van energie, wel tegen het te dicht plaatsten van windmolens bij bewoonde huizen. Wij zijn bezorgd over de schadelijke effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden. Geluidshinder door laagfrequent geluid staat onomstotelijk vast. Ook overlast door slagschaduw is een onprettige bijkomstigheid. Evenals gezondheidsklachten zoals slapeloosheid, hoofdpijn en oorsuizen. Wij merken dat overheden en politici geneigd zijn windenergie te omarmen als de beste oplossing om duurzame energie op te wekken, waarbij gezondheidseffecten voor bewoners en verrommeling en aantasting van de leefomgeving op het tweede plan lijken te komen.

Regelgeving is per gemeente, per provincie en per land verschillend, Europese regelgeving ontbreekt. In de Duitse deelstaat Beieren geldt een afstand van 10 maal de tiphoogte tot het eerstvolgende bewoonde huis. Dat betekent bij een tiphoogte van 200 meter de eerste bebouwing op 2 km mag staan. In maart 2019 meldt de Duitse omroep 'Deutschlandfunk' dat er nagedacht hoort te worden over een afstandsnorm van 2.000 tot 4.000 meter. In onze gemeente geldt een afstand van 400 meter, in Noord-Holland 600 meter, in Vlaanderen 875 meter, Denemarken 1050 meter. In België geldt deze grens dan wel, overheden bouwens ondanks deze wetgeving toch windmolens op 300 meter van bebouwing, handhaving is er niet. Wat dat voor slagschaduw betekent zie je hier.

De gemeente Montferland heeft het adviesbureau Bosch & van Rijn ingeschakeld locaties aan te geven waar de windmolens binnen de gemeentegrenzen mogelijk geplaatst kunnen worden. Nederland polariseert, ook als het over windmolens gaat. Lees hier hoe windmolens Gelderland hopeloos verdelen.

Eeuwige energie

De grote droom van kernfusie. ITER staat voor International Thermonuclear Experimental Reactor, maar ook voor 'de weg' in het Latijn. In november 2017 was de bouw op de helft en volgens de organisatie ligt hij met 0,6 procent progressie per maand op schema om in 2025 de eerste tests mogelijk te maken. Of dit wordt gehaald, is op dit moment niet bekend. Er kan immers altijd nog iets gebeuren dat roet in het eten gooit, zeker bij een project waarbij de volgorde van bouwen zo belangrijk is. Lees hier verder. Of ga naar https://www.iter.org/