Geluidsoverlast

‘Geluid turbines als donder bij onweer’

Algemeen dagblad, maart 2019
De korte testen met de torenhoge windturbines in Piershil leiden nu al tot grote ergernis bij omwonenden. 'We wisten van niets, het geluid viel rauw op mijn dak. Wat als ze straks allemaal gaan draaien?' Lees hier verder.

Geluid van een windmolen

Duur: 6 seconden

Geluidsnorm voor windturbinegeluid

De geluidsnorm voor windturbines verschilt tussen diverse landen. In Nederland is deze tot stand gekomen op basis van een afweging tussen het te verwachten percentage mensen dat last heeft van het geluid en de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken. Naar verwachting zal 8% tot 9% van de omwonenden ernstige hinder ondervinden als het geluidniveau op de norm ligt. Hierbij spelen ook andere factoren zoals het overige geluid in de omgeving, de mening over windenergie en, het al dan niet hebben van uitzicht op de windturbine een rol. Lees hier verder.

Deel je onze standpunten?

Hier lees je onze standpunten. Steun ons met jouw steun en teken de petitie!

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
Zie hier het artikel

De zorg voor morgen begint vandaag

Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie dat aan de tweede kamer is aangeboden. Het kennisbericht zet op een rij wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden. Het kan niet worden uitgesloten dat het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt. Lees hier verder.

Laagfrequent geluid

 

Hier is nog niet veel onderzoek naar gedaan. De Raad van State beroept zich op een Amerikaans onderzoek uit 2012. De lobby lijkt er goed in te slagen onderzoeken naar laagfrequent geluid - infrageluid - van windmolens 'uit de wind' te houden. De branchevereniging NWAE - Nederlandse WindEnergie Associatie - waar o.a. Shell, Vattenfall en Raedthuys zijn vertegenwoordigd laat het volgende op haar site lezen.

 

Er zijn meerdere studies naar infrageluid. Onder de video een Duits onderzoek uit 2016 en hier één uit 2012 naar de impact van windturbines op de gezondheid in opdracht van de overheid in de Amerikaanse staat Massachusetts. Deze ‘Wind Turbines Health Impact Study’ is uitgevoerd door acht onderzoekers uit verschillende medische disciplines van onafhankelijke instituten. Zij hebben zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke studies bekeken, waaronder ook studies naar het ‘windturbinesyndroom’. Lees hier verder. Onder de video vind je een Duits onderzoek uit 2016.

Infrageluid. Waar of onwaar?

ZDF uitzending, november 2018

Duur: 28 minuten

Klik op het beeld voor de video

Infrageluid is bedreigend

Dit niet hoorbare geluid wordt vaak gevoeld als druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur worden beschreven zijn onder andere slaapverstoring, psychische problemen, vermoeidheid, pijn, stijfheid, diabetes, hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, hart- en vaatziekten en hoofdpijn/migraine. Gezegd kan worden, hoe hoger de windturbines, hoe meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Infrasoon geluid kan niet worden tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenshuis voor problemen. Het huis fungeert als het ware als klankkast die het geluid versterkt. En juist 's nachts is de hinder het grootst en dat heeft te maken met afkoeling van de onderste luchtlagen. Kilometers ver kan infrasoon geluid van moderne windturbines worden waargenomen. Uitgebreid Duits onderzoek naar infrageluid en afstand van windmolens tot huizen vind je in deze PDFs. Samenvatting rapport 2016 - Uitgebreid rapport 2016

Om infrageluid voor de leek 'zichtbaar' te maken bedachten Duitse wetenschappers het voorbeeld met de volgende visuele vergelijking. Links zie je iets 'minder goed' zichtbaars. Rechts een 'helder' beeld. Links lijkt ongevaarlijk, daar kan je blootvoets overheen open. Doe je dat rechts ook? Zo is het ook met infragleuid.