Kosten en rendement

Het produceren van energie uit kolen, olie of gas kost gemiddeld ongeveer 3  4 eurocent per kWh, het produceren van windenergie kost nu gemiddeld ongeveer 17 eurocent per kWh. Groene stroom kost vier maal zo veel als grijze stroom. Door de dalende olieprijs lijkt dit verschil in prijs steeds groter te worden. Hierdoor zullen de windmolenparken voor investeerders steeds minder interessant worden. Ook dit bedreigt de ambitieuze doelstelling van de Nederlandse overheid.  

Om de doelstelling toch te behalen heeft de overheid een subsidie bedacht. Op dit moment is er nog 5 Miljard Euro beschikbaar voor subsidie aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de subsidie aanvragen. De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie - SDE+ - is een subsidie ter stimulering van opwek van duurzame energie (wind, zon, biomassa, water, geothermie).

Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie, gezien het feit dat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van energie uit fossiele brandstoffen. Investeerders maken dankbaar gebruik van de subsidieregeleingen.

“De subsidie wordt verleend voor een periode van 15 jaar en vormt daarmee een goede basis voor een gezonde exploitatie van de windmolens” aldus de commerciële initiatiefnemer van windpark de Bijvanck te Angerlo

Het is maar wat je onder een 'gezonde' exploitatie verstaat, 't is duidelijk, de overheid bepaalt en de burger betaalt.

 

 

 

Deel je onze standpunten?

Hier lees je onze standpunten. Steun ons met jouw steun en teken de petitie!