Landelijke pers

‘Geluid turbines als donder bij onweer’

Algemeen Dagblad, maart 2019
De korte testen met de torenhoge windturbines in Piershil leiden nu al tot grote ergernis bij omwonenden. 'We wisten van niets, het geluid viel rauw op mijn dak. Wat als ze straks allemaal gaan draaien? Lees hier verder.

De windparken slaan een krater in dorpsgemeenschappen

Dagblad van het Noorden, maart 2019
De windparken slaan volgens Van Nus - advocaat - een krater in de lokale dorpsgemeenschappen. ,,De sociale cohesie is helemaal weg. Een klein aantal mensen profiteert gigantisch, blijkt uit de contracten waarin ik inzage heb. De ene keer is het 17.500 euro per megawatt. Soms 25.000 euro, soms 12.500. Maar je hoeft geen tractor meer de schuur uit te rijden, als je windmolens op je land hebt. Mensen worden slapend rijk." Lees hier verder.

Miljarden insecten te pletter tegen windmolens

Telegraaf maart 2019
Jaarlijks zweeft er 24.000 ton aan insecten langs de rotorbladen van de ruim 31.000 Duitse windmolens. „Elk jaar blijft er 1200 ton aan vlinders en andere vliegende insecten als residu achter op de wieken. Dat zijn, tussen april en oktober, zo’n vijf tot zes miljard insecten per dag”, zegt Trieb, die werkt voor het Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaartonderzoek (DLR) in Stuttgart. Windmolens vormen ook een risico voor trekvogels en vleermuizen. Lees hier verder.

Kamp: Windmolens vaker langs autowegen en op zee

Trouw, februari 2017
Hij wil dat alle afgesproken plannen voor windturbineparken op land tot 2023 - de looptijd van het energieakkoord - onverkort doorgaan, maar Kamp ziet in dat de weerstand tegen nieuwe turbines lokaal vaak groot is. In een interview met Trouw spreekt de minister vandaag begrip uit voor verzet van bewoners. "Ik snap dat mensen zeggen: 'Wij vinden het prachtig, klimaatbeleid voor de wereld en duurzame energie in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat wij in onze omgeving zo'n windmolen accepteren'. Lees hier verder.

De grote droom van kernfusie

Tweakers, maart 2019

ITER staat voor International Thermonuclear Experimental Reactor, maar ook voor 'de weg' in het Latijn. In november 2017 was de bouw op de helft en volgens de organisatie ligt hij met 0,6 procent progressie per maand op schema om in 2025 de eerste tests mogelijk te maken. Lees hier verder, of bezoek https://www.iter.org/

Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur

Trouw, juni 2018
De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven. Dit vrezen Nederlandse natuurbeschermers en ecologen, blijkt uit een rondgang van Trouw. Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit, zeggen ze. Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan. Sluitend bewijs hiervan hebben de experts nog niet. De bouw van zonneparken begint pas aan een opmars. Lees hier verder.

Wordt er goed geluisterd naar omwonenden van windmolens? Nee, en dat is zonde

Trouw, november 2018
Zet bewoners die ageren tegen windmolens of gasloze huizen niet weg als ‘anti-klimaat’, waarschuwt onderzoeker Sanne Akerboom. Het is logisch dat mensen eerst schrikken en steigeren. ‘Als de duurzame voorhoede dat niet inziet, haakt de rest af.’ Hier is ‘ie dan”, zegt Sanne Akerboom (30). 

Met dit kloeke proefschrift promoveerde de jurist en politicoloog, na vijf jaar onderzoek, op het onderwerp windmolens in Nederland. Zij keek nu eens niet naar wat turbines bijdragen aan de duurzame energiedoelen en ze richtte zich niet op de techniek, maar op de menselijke kant. Haar belangrijkste vraag: “Werd er goed naar omwonenden geluisterd bij het besluit om windmolens te bouwen?” Haar onderzoek mag dan vele pagina’s beslaan, het antwoord vat Akerboom simpel samen. “Nee.” Lees hier verder.

 

Hoe dichter bij windmolens, hoe meer de huizenprijs daalt

Volkskrant, april 2016
Huizen dalen in waarde als er windparken in de omgeving verschijnen, al is het minder dan veel huiseigenaren denken. Bij de hoogste windmolens loopt het verlies op tot 5 procent of meer. De kans op schadeclaims neemt hierdoor sterk toe. 'Ik ben tegen, want mijn huis wordt minder waard.' In de directe omgeving van een te bouwen windpark is dat argument niet helemaal uit de lucht gegrepen, zeggen onderzoekers van het Tinbergen Instituut. Lees hier verder.

Leuk, al die windmolens op zee, maar zijn alle bruinvissen straks doof?

Algemeen Dagblad oktober 2018
De Noordzee wordt de komende jaren volgebouwd met windmolens. Zelfs de windmolenbouwers maken zich zorgen over de gevolgen voor dieren. Want hoeveel vogels vliegen zich bijvoorbeeld tegen de wieken te pletter? Lees hier verder. 

Het klimaatakkoord

Friesch dagblad, februari 2019
Eind 2018 werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Een reuzeprestatie, resultaat van gepolder op ongekende schaal. Een kleine honderd partijen hebben ingestemd met een document van 227 pagina’s met meer dan zeshonderd maatregelen. Maar over het akkoord is nu al een verhitte discussie ontstaan. Lees hier verder.