Natuur

Miljarden insecten vliegen te pletter tegen windmolens

Telegraaf 21 maart 2019
Windmolens zijn ten onrechte een blinde vlek in de discussie over de achteruitgang van insectenpopulaties. Voor het eerst heeft een Duitse studie berekend hoeveel zwevende beestjes zich te pletter vliegen in windparken. De uitkomsten „zijn zorgwekkend”, concludeert hoofdonderzoeker Franz Trieb. Lees hier verder.

Gelderse natuur

Over 8 jaar moeten alle boeren iets gaan doen aan natuurherstel. Hoe staat dit in verhouding tot de insectenmeppers? Gaan boeren de vlinders redden in Gelderland? Die vraag staat centraal in een tv-reportage van Omroep Gelderland van 3 april. Aanleiding is het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland, waarin staat dat alle boeren in Gelderland over acht jaar iets doen aan natuurherstel. Dat is nodig, want het gaat slecht met de vlinders, insecten en vogels. Boeren kunnen helpen de biodiversiteit te verbeteren. Lees hier verder.


Gelderse landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Lees hier verder.

Deel je onze standpunten?

Hier lees je onze standpunten. Steun ons met jouw steun en teken de petitie!

Een ‘buienradar voor vogels’ moet de dieren beschermen tegen windmolens

Volkskrant 21 september 2018
De windmolens in Nederland kosten elk jaar zo’n 50 duizend trekvogels het leven. Onderzoekers proberen hun route zo precies te voorspellen dat de windmolens tijdelijk kunnen worden stilgezet. Het gaat te ver om een windturbine een gehaktmolen te noemen. Toch vinden in Nederland jaarlijks tienduizenden trekvogels de dood door de wieken van windmolens. Ook de najaars­trek die binnenkort begint zal weer slachtoffers eisen. Lees hier verder.

Windmolens, niet fijn voor vogels

Duur: 32 seconden

Vleermuizen


Biologen weten eindelijk waarom vleermuizen met hun geweldige sonarsysteem toch niet in staat zijn om windmolens te ontwijken.

HLN wetenschap, 30 augustus 2018
Elk jaar vinden heel wat vleermuizen de dood door een windmolen. Voor Vlaanderen zijn er geen exacte cijfers beschikbaar, in bosrijke gebieden en langs de kust zou het naar schatting gaan om twintig dode vleermuizen per turbine per jaar. In Duitsland gaan ze uit van 250.000 vleermuisslachtoffers per jaar. Daarbij komt nog dat heel wat soorten vleermuizen ernstig zijn bedreigd, terwijl steeds meer landen inzetten op windenergie. Lees hier verder.

Wageningen University & Research

Januari 2018
Bescherming natuur bij windparken op zee

Windenergie is onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. In West-Europa worden veel windmolens in de Noordzee gepland. Daar wonen geen mensen die last hebben van het geluid van de turbines of de aantasting van het landschap. Over tien jaar telt de Noordzee naar verwachting honderd windparken. De Noordzee is echter ook het leefgebied van vleermuizen, zeevogels, zeehonden, bruinvissen en vissen. Doordat er zoveel windmolens worden gebouwd en gepland, zijn hun leefgebieden in rap tempo aan het veranderen. Hoe groen is windenergie als de bouw en exploitatie van al die windmolens zware consequenties heeft voor de natuur?
Wageningen University & Research doet onderzoek naar de effecten op de natuur van windmolens op zee en hoe die te beperken. Daarbij wordt vooral ook gekeken naar de optelsom van de windparken. Want door alle windmolenparken op zee ontstaat een nieuw Noordzeelandschap. 

Quote

“Windmolens op zee zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering, maar het zou wrang zijn als het middel erger blijkt dan de kwaal”

Tobias van Kooten, coördinator van het windmolenonderzoek op zee, Wageningen Marine Research

 

Milieu meewegen

Onze hoogleraar Marine dierecologie Tinka Murk sprak bij haar inauguratieover hoe economische activiteiten kunnen samengaan met een gezond ecosysteem: “We moeten zorgen dat de Noordzee divers en rijk genoeg is om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Daarvoor moeten alle ecologische functies vervuld kunnen worden. Dat kan alleen als er voldoende diversiteit aan habitat is, als er delen van het gebied met rust gelaten worden, en als de activiteiten op de Noordzee steeds verder verduurzaamd worden. Al vanaf de planning moeten risico’s en kansen voor het Noordzeemilieu meegewogen worden.” Lees hier verder.

 

Leuk, al die windmolens op zee, maar zijn alle bruinvissen straks doof?

Algemeen Dagblad 28 oktober 2018
De Noordzee wordt de komende jaren volgebouwd met windmolens. Zelfs de windmolenbouwers maken zich zorgen over de gevolgen voor dieren. Want hoeveel vogels vliegen zich bijvoorbeeld tegen de wieken te pletter? Lees hier verder. Hieronder zie je soorten die hinder ondrevinden van de windmolens en soorten die er juist van kunnen profiteren.