Onze standpunten

Graag willen wij je nog even laten weten wat onze standpunten zijn.

Wij zijn niet niet tegen duurzame energie, echter:

  1. Wij maken ons grote zorgen over de geluidsoverlast en de slagschaduw van windmolens. Dit in verband met de gezondheidsrisico's.
  2. Wij vinden dat een windmolen met een afstand van 400 meter tot een woning veel te weinig is. Wij zijn voor een afstand van 10 maal de tiphoogte. In het geval van windmolens met een tiphoogte van 200 meter, dus 2000 meter afstand tot woningen.   
  3. Wij maken ons grote zorgen over de onderlinge verhoudingen tussen bewoners omdat door de duurzaamheidsplannen goede relaties tussen buren op het spel kunnen komen te staan.
  4. Wij vinden dat als er een meerderheid tegen plaatsing is van windmolens er geen windmolens geplaatst mogen worden. 
  5. Wij vinden dat er zoveel mogelijk zonnepanelen gelegd moeten worden op bestaande bebouwing, alvorens er overhaaste beslissingen worden genomen over de te plaatsen windmolens. Bovendien blijkt uit meerdere berekeningen dat windmolens in ons deel van Nederland alleen maar op subsidie draaien en niet het beoogde resultaat leveren.
  6. Wij proberen op zoveel mogelijk manieren aandacht te vragen voor dit burgerinitiatief. Echter, wij nemen duidelijk afstand van de vernielingen en bedreigingen elders in Nederland.
  7. Wij maken ons grote zorgen om de biodiversiteit en de ecologische waarde.
  8. Wij willen het waardevolle landschappelijke karakter van de Greffelkamp behouden

 

 

Onderzoek infrasoon geluid

Dat windmolens hinderlijk geluid voor de mens voortbrengen wordt niet meer ontkend, ook niet door overheden. Echter,  Nederlandse wettelijke normen houden geen rekening met infrasoon geluid ofwel infrageluid. Er wordt gedaan alsof het niet bestaat. Dit is niet lang meer vol te houden, want intussen staat vast dat het infrageluid van windturbines kan leiden tot blijvende gezondheidsschade. Ook staat vast dat de nieuwe generatie hoge windturbines enorm veel infrasoon geluid produceert. Hoe groter, hoe meer infrasoon geluid.

Wat is infrageluid precies

In de link van dit artikel lees je wat infrageluid is, wat de bron ervan kan zijn, wat de gevolgen voor de mens kunnen zijn, hoe men het kan uitleggen en overbrengen aan niet-gevoeligen, door welk proces de meeste gedupeerden gaan, hoe het op te sporen is, waar je de overlast kan melden en welke oplossingen er eventueel voor handen zijn. Lees hier verder.

Infrageluid is bedreigend; dit niet hoorbare geluid wordt vaak gevoeld als druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur worden beschreven zijn onder andere slaapverstoring, psychische problemen, vermoeidheid, pijn, stijfheid, diabetes, hoge bloeddruk, oorsuizen, gehoorschade, hart- en vaatziekten en hoofdpijn/migraine. Gezegd kan worden, hoe hoger de windturbines, hoe meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Infrasoon geluid kan niet worden tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenshuis voor problemen. Het huis fungeert als het ware als klankkast die het geluid versterkt. En juist 's nachts is de hinder het grootst en dat heeft te maken met afkoeling van de onderste luchtlagen. Kilometers ver kan infrasoon geluid van moderne windturbines worden waargenomen. Hier lees je uitgebreid Duits onderzoek naar infrageluid en afstand van windmolens tot huizen. Of lees hier verder over geluidsoverlast van windmolens.