Verzet tegen komst windmolens

Auteur Ger Boersma

mrt 20, 2019

Didam en Loil verzetten zich tegen komst windmolens

DIDAM – Inwoners van Greffelkamp zijn een actiecomité gestart tegen de mogelijke komst van windmolens in de Didamse buurtschap. Zij moesten onlangs via de krant vernemen dat hun woonomgeving, net als Azewijn, wordt gezien als één van de meest geschikte locaties voor windmolens in de gemeente Montferland.

Niet alleen door de gemeente zelf, maar ook door de inwoners van andere kernen in Montferland. Zowel Greffelkamp als Azewijn is door de gemeente Montferland aangemerkt als belangrijk zoekgebied voor de bouw van windmolens, waarvan er in totaal vijftien moeten komen om in 2030 aan de eigen energiedoelstellingen te voldoen.

Tijdens vier informatiebijeenkomsten in Loerbeek, Zeddam, ’s-Heerenberg en Didam mochten inwoners zelf aangeven welk gebied zij het meest geschikt vinden. “We hebben een avondje met lego gespeeld”, vertelt Richard Peters, die samen met zijn buurmannen Barry en Ronnie Loeters het initiatief nam voor het actiecomité. “Tijdens de informatieavond in Meulenvelden in Didam konden we met legoblokjes aangeven waar wij de windmolens wilden. Die hebben we natuurlijk zover mogelijk van Greffelkamp geplaatst.”

De drie laken de handelswijze van de gemeente, omdat ze niet vooraf zijn geïnformeerd over de mogelijke komst van de windmolens in Greffelkamp. “Dat is pas gebeurd toen we zijn uitgenodigd voor die informatieavond”, zegt Ronnie Loeters. “En toen bleek dat de plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Ons werd eigenlijk alleen nog gevraagd hoe we wilden worden gecompenseerd voor de schade – met een financiële vergoeding of een korting op de stroomprijs.”

Compensatie
De inwoners van de buurtschap willen echter helemaal geen geld. “We willen die windmolens niet”, briest Barry Loeters. De drie herinneren de gemeente er daarbij fijntjes aan dat zij ze in eerste instantie ook niet wilde. “De gemeente heeft lang gestreden tegen de komst van windpark de Bijvanck in Angerlo, op de grens met Loil”, weet Peters. “Nu, nog geen jaar later, willen ze op dezelfde plek zelf windmolens laten plaatsen.”

“Voor het onderzoek naar de beste locatie voor de windmolens hebben ze bovendien een bureau ingehuurd, Bosch & van Rijn, dat al jaren de samenwerkende partner is van de commerciële investeerder Raedthuys BV. Laten dat nu net de twee organisaties zijn die De Bijvanck gaan realiseren.”

Zij hebben in Greffelkamp zeven locaties aangegeven, waar windmolens kunnen komen. Een aantal ligt aan de zuidelijke kant van de hoogspanningsleiding, de anderen in de buurt van de Foxheuvelstraat aan de kant van Zevenaar. “Dit zijn bijna allemaal pachtgronden, waar de eigenaren zelf geen last hebben van de molens”, vertelt Barry Loeters. “Alle andere inwoners van Greffelkamp ondervinden echter wel hinder, net als een deel van Didam. De windmolens worden namelijk minimaal 200 meter hoog. Er is onderzocht dat hiervan in een straal van twee kilometer overlast wordt ervaren.”

Zorgen
Daarbij gaat het volgens Loeters niet alleen om horizonvervuiling, slagschaduw, waardevermindering van de woning en geluidsoverlast. “Er zijn inmiddels bewezen gezondheidsklachten door geluidsgolven, zoals slapeloosheid, hoofdpijn en tinnitus. Daarbij maken wij ons zorgen over de saamhorigheid in de buurtschap. Goede relaties tussen buren kunnen uit elkaar vallen, doordat sommige mensen nu al geld krijgen aangeboden door investeerders.”

Om hun zorgen te delen met de overige inwoners van de buurtschap organiseerden de drie buurmannen vorige week donderdag een informatieavond in het schuttersgebouw. Hier kwamen ruim honderd belangstellenden op af. Daarvan hebben zich al meer dan twintig mensen aangemeld voor het actiecomité. “Het wordt nu tijd dat ze niet meer praten over Greffelkamp, maar met Greffelkamp. Wij willen die windmolens niet!”

 

Voeg een opmerking toe

beschermd met reCAPTCHA Privacy - Voorwaarden
Annuleren