Waardedaling huizen

De huizenbezitter is de klos

Stel dat er in Didam/Loil 200 huizen worden 'getroffen' door de plaatsing van de windmolens. Stel de gemiddelde waarde van het huis op vier ton. De totale waarde van die huizen bedaagt dan 80 miljoen Euro. Als het NKPW van het onderstaande artikel van deze pagina gelijk heeft en we uitgaan van een gemiddelde waardedaling van 20% dan betekent dit een kapitaalvernietiging van 16 miljoen Euro. En wie betaalt dit?

 

Juist, de huizenbezitter. Huizen in de betroffen buitengebieden hebben vaak een hogere waarde dan de genoemde vier ton. Op deze wijze worden de lasten unfair verdeeld. Én meer overlast én een diepe aderlating in het persoonlijke financiële vlak. Zo worden huizenbezitters dubbel getroffen.

Grote winsten ten koste van omwonenden windparken


April 2019, VPRO - Argos

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van vijftien jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een waardedaling van hun woningen van naar schatting 87 miljoen euro. Lees of luister hier verder.

 

Waardedaling woning door windturbines

NKPW, oktober 2018
Windturbines veroorzaken waardedaling van woningen, volgens rechterlijke uitspraken in WOZ-zaken met 8 tot 30 %, met een uitschieter van 50 %. In alle gevallen vielen de turbines nog onder de oude, veel strengere geluidsregels. Voor de huidige situatie moeten we deze cijfers dus als onderwaarden beschouwen. Ambtshalve vastgestelde verlagingen liggen in dezelfde lijn. Verkoopprijzen in Ontario, Canada, laten tweemaal zo hoge percentages zien. Het enige onderzoek uit 2014 naar verkoopprijzen in Nederland is achterhaald. Lees hier verder.

Deel je onze standpunten?

Hier lees je onze standpunten. Steun ons met jouw steun en teken de petitie!

Hoe dichter bij windmolens, hoe meer de huizenprijs daalt

Volkskrant, april 2016
Huizen dalen in waarde als er windparken in de omgeving verschijnen, al is het minder dan veel huiseigenaren denken. Bij de hoogste windmolens loopt het verlies op tot 5 procent of meer. De kans op schadeclaims neemt hierdoor sterk toe. 'Ik ben tegen, want mijn huis wordt minder waard.' In de directe omgeving van een te bouwen windpark is dat argument niet helemaal uit de lucht gegrepen, zeggen onderzoekers van het Tinbergen Instituut. Lees hier verder.